Tack, PostkodLotteriet och du som köper lotter!

Sedan 2012 är Hungerprojektet förmånstagare till PostkodLotteriet. Genom att prenumerera på PostkodLotteriets lotter bidrar du alltså med pengar till Hungerprojektet. 2017 blev det 5 miljoner kronor!

”Vi är mycket glada och stolta över att få vara med som förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. Samarbetet innebär att vi både kan utöka våra program och få mer synlighet för vår verksamhet. Vi är helt beroende av investeringar, som vi kallar våra bidrag, från privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer. Tack vare PostkodLotteriet kan vi göra ännu mer för våra partners som arbetar med att avskaffa sin hunger och fattigdom varje dag”, säger Carl-Diedric Hamilton, styrelseordförande i Hungerprojektet.

Överskottet gör gott

Svenska PostkodLotteriet genererar pengar till de organisationer som är förmånstagare i lotteriet genom att skänka hela överskottet till dem. Med överskott menas den summa som återstår av omsättningen efter att nödvändiga kostnader som lottvinster, driftskostnader och licensavgifter är betalda. 2017 delade Svenska PostkodLotteriet ut 1,1 miljarder kronor till 53 förmånstagare – pengar som kommer att göra stor skillnad i Sverige och resten av världen.

Läs mer om PostkodLotteriet här >