Wurib epicenter Etiopien Hungerprojektet

Vad resultatet blir

För en organisation av vår storlek har vi nått imponerande resultat, om vi får säga det själva:

• 4,02 miljoner människor har deltagit i vår Vision, Commitment & Action workshop. Denna workshop är den första aktiviteten vi anordnar när byinvånare skapar sin egen vision om en framtid fri från hunger. När de har skapat sin vision planerar de sedan hur de ska gå tillväga för att uppnå den.

• 1,3 miljoner människor har deltagit i vår workshop om hiv/aids och jämställdhet sedan 2003. Där lär de sig dels fakta om hiv/aids samt konfronterar och förändrar de könsrelaterade beteenden som sprider sjukdomen.

• 83 000 folkvalda kvinnliga ledare i Indien har utbildats av Hungerprojektet och våra lokala partnerorganisationer. Det innebär att 83 000 kvinnor gör sina röster hörda och ser till att deras by får tillgång till rent vatten, hälsovård och utbildning.

Personliga berättelser

Men siffror ger inte hela bilden. Därför vill vi också dela med oss av några personliga historier från människor som har deltagit i Hungerprojektets program världen över. 

Läs berättelser från våra program här.

Hur vet vi att våra insatser gör skillnad?

Läs mer om hur vi följer upp och utvärderar våra aktiviteter.

Rapporter

Bild rapport ghana malawiRapport utvärdering Ghana Malawi 2013

 

 

 

Millenniemålen

Resultatrapport Informationsprojekt FN:s millenniemål

 

 

 

Skärmavbild 2016-06-07 kl. 15.01.57

Rapport från Ghana 2015