Noll hunger och fattigdom till 2030

Visste du att hungern är världens största problem som också har en lösning? När Hungerprojektet startades 1977 dog 30 000 barn varje dag av orsaker relaterade till hunger. Fram tills idag har den siffran minskat med 70%. 

Att avskaffa den extrema hungern och fattigdomen en gång för alla är inte bara möjligt i teorin. När FN:s nya hållbarhetsmål antogs i september 2015 så enades världens ledare om att vi kan avskaffa hunger till 2030 – mål 2. Men för att nå målet behöver vi alla hjälpas åt. Och vi måste agera NU.

De globala målen för hållbar utveckling

Globala_malen_2015

De senaste 25 åren har Hungerprojektet utvecklat strategier för att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla. Vi har identifierat 3 grundkomponenter som leder till att samhällen kan avskaffa hunger och fattigdom på ett hållbart sätt: 

1. Börja med kvinnor

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

2. Mobilisera samhällen

För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I våra program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.

3. Arbeta för lokala partnerskap

För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. Hungerprojektet utbildar människor i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra sina röster hörda och bli stärkta i sin medborgarroll. Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.

Hjälp oss att att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla!

Vad kan du göra?