1000days

Näring och hälsa

Att det är viktigt att satsa på hälsan hos små barn har vi vetat länge. Varför det är så viktigt att också förbättra hälsan för gravida och ammande kvinnor har inte framstått som lika självklart. Regeringar och organisationer runt om i världen har varken prioriterat dessa frågor eller insett dess betydelse för den globala utvecklingen. Tills nu.

1000 dagar är den tid från att en kvinna blir gravid fram tills barnet fyller två år. Dessa dagar är ett unikt tillfälle att forma framtiden för kommande generationer. Rätt näring för barnet och modern, tillgång till vård, och kunskaper om amning och kost under denna period, har inte bara en enorm effekt på barnets möjligheter att växa, utvecklas, lära sig och kunna lämna fattigdom bakom sig. Det kan också ha en djupgående verkan på den långsiktiga hälsan, stabiliteten och utvecklingen för hela samhällen och nationer.

Världsledande ekonomer, forskare och hälsoexperter är överens: att förbättra hälsa och näring under dessa 1000 dagar är en av de bästa investeringar vi kan göra för att uppnå hållbara framsteg inom världshälsan och den globala och ekonomiska utvecklingen.

Hittills har över 42 länder åtagit sig att satsa på hälsa och näring för små barn och deras mödrar, genom 1000 Days. Ytterligare ett 40-tal länder är med som partners, liksom företag, privatpersoner och organisationer över hela världen.

Hur jobbar vi med hälsa och näring för små barn och deras mödrar?

Hungerprojektet integrerar 1000 Days-initiativet  i samtliga programländer de kommande åren. Vi stärker våra hälso- och näringsprogram, utbildar personal och följer noga upp resultaten. Och vi utgår som vanligt i frågan: Vad saknas?

I till exempel Indien samarbetar vi med våra tre starkaste partnerorganisationer med att införa och noga övervaka insatser i omkring 30 panchayats (lokala byråd) inom tre områden: medvetande och beteende (kring kost, hälsa, hygien mm.), hälsocenter för moderns näringsbehov, samt att stärka försörjningen för särskilt utsatta familjer.

Maternal health dashboard

Fördjupa dig i vårt arbete med näring och hälsa på vår globala Maternal Health Dashboard.

Läs mer på:
thousanddays.org
scalingupnutrition.org

Film ”The Power of Thousand Days”