Varför jobbar vi med flickors rättigheter?

Den djupt rotade diskrimineringen av kvinnor och flickor är en av huvudorsakerna till att hunger och fattigdom fortfarande existerar. Kulturella traditioner och värderingar gör att flickor anses mindre värda än pojkar. Eftersom en flicka så småningom ska gifta in sig i en annan familj anser många familjer att de inte är värda att investera i på samma sätt som pojkar. Därför får de inte samma tillgång till utbildning, mat och sjukvård som pojkar får.

Ofta får flickor stanna hemma från skolan för att arbeta i hemmet. Flickor ammas kortare tid än pojkar och när flickorna blir äldre får de fortfarande äta sist och minst. Pojkar vaccineras i större utsträckning än flickor. Varje år blir 14 miljoner flickor bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att flickor får barn unga och att de får fler barn. För flickor mellan 15-19 år är den vanligaste dödsorsaken relaterad till graviditet.

Hur jobbar vi för att stärka flickors rättigheter?

Främja likvärdig utbildning

  • Utbildade volontärer i våra programländer bedriver utbildningskampanjer för att främja inskrivningen i grundskolan, särskilt för flickor. Alla barn som är inskrivna i Hungerprojektets epicenterförskolor i Afrika är garanterade näringsrika måltider varje dag. År 2014 var mer än hälften av de 8 803 barn inskrivna i epicenterförskolorna flickor.
  • Vårt mikrofinansprogram i Afrika har som policy att deltagarna skall skriva in sina döttrar i skolan.

Främja likvärdig hälsovård

I Hungerprojektets program utbildas framförallt kvinnor, men även män, om vikten av mödravård.

  • Folkvalda kvinnliga ledare i Indien säkerställer att statligt drivna mödra- och barnavårdscentraler fungerar effektivt och når ut till de som allra mest behöver dem.
  • I Afrika vägs, vaccineras och övervakas flickor och pojkar på hälsoklinikerna i våra epicenters. År 2014 genomgick 159 256 barn hälsokontroller, drygt hälften av dem var flickor.

Motverka barnäktenskap

  • Lokala volontärer i alla våra 12 programländer driver informationskampanjer för att få ett slut på våldet mot flickor och på skadliga traditioner som barnäktenskap och hemgift.
  • I Bangladesh utbildar Hungerprojektet lokala kvinnliga volontärer som i sin tur utbildar andra kvinnor om deras grundläggande rättigheter och om att stoppa barnäktenskap och  hemgift. Under 2014 deltog  54 409 kvinnor i Bangladesh utbildningar som syftar till att uppmärksamma och förhindra barnäktenskap. Kvinnorna förhindrade 564 barnäktenskap i Bangladesh under 2014

Motverka könsstympning

Kvinnlig könsstympning är en mångårig kulturell skadlig tradition som går ut på att skära bort delar av det yttre kvinnliga könsorganet. Det utförs oftast på flickor 4-8 år, även om det kan ske i alla åldrar från barndom till tonåren. Det är inte bara traumatiskt för den som utsätts, utan även mycket farligt och leder ofta till livslång smärta och lidande, eller till och med till döden. Etiopien har en av de högsta nivåerna av kvinnlig könsstympning i Afrika. Hungerprojektet har utbildat volontärer i Enemore Epicenter som framgångsrikt lyckats informera och genomföra specifika och upprepade utbildningskampanjer, för att belysa nackdelarna med den skadliga traditionen. Detta har lett till att färre flickor har drabbats.

Flickaplattformen

Flickaplattformen är ett projekt som drivs av Hungerprojektet och organisationen Make Equal, med syfte att samla och stärka de initiativ som finns i Sverige för jämställdhet och flickors rättigheter. Flickaplattformen kommer att bli en inkluderande mötesplats för alla som arbetar med flickors rättigheter och skapa en gemensam grund för hur vi tillsammans kan driva arbetet framåt och skapa bestående förändringar, både lokalt och globalt.  

Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriets satsning Hela Sverige – för mångfald och tolerans. Läs mer om Flickaplattformen på www.flickaplattformen.se

Lika för alla – en broschyr om flickors rättigheter 

Hungerprojektet har tagit fram broschyren Lika för alla för att öka kunskapen om flickors situation i världen och hur Hungerprojektet arbetar för flickors rättigheter. Studiematerialet riktar sig till elever i årskurs 7-9 men passar även dig som vill lära dig mer om flickors lika rättigheter och vägen till en bättre värld.

Läs broschyren Lika för alla 

Lika för alla

Vad kan du göra?

Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram

Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Investera som företag