Om Flickaplattformen

Vi ska ta vara på unga tjejers erfarenheter, åsikter, perspektiv och synpunkter i frågor som är viktiga för unga tjejer. På unga tjejers egna villkor. Både på myndighetsnivå och inom civilsamhället behöver vi inkludera unga tjejers perspektiv i högre utsträckning. Flickaplattformen är samlingspunkten för aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället. Tillsammans gör vi större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Flickaplattformen är ett treårigt projekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet och drivs av Hungerprojektet och Make Equal (tidigare Crossing Boarders).

Bli tjejkunnig!

Flickaplattformen driver kampanjen #tjejkunnig. Kampanjens syfte är att inspirera och uppmuntra tjejer att lyfta sina erfarenheter, insikter och verklighetsberättelser – för att sedan samla och presentera dem på ett sätt som gör att vuxna och makthavare kan ta dem till sig och sprida dem till fler. Kampanjen är en samlingsplats för unga tjejer – på en arena där de känner sig bekväma – och en plattform där vuxna får inblick i unga tjejers situation.

Kontakt

Liinu Diaz Rämö (projektledare)
Telefon: +46 73-995 71 51
Mail: liinu@flickaplattformen.se

Micaëla Gripenberg (kommunikatör)
Telefon: +46 73-667 44 15
Mail: micaela@flickaplattformen.se 

Följ Flickaplattformen!