intro_mocembique

Moçambique

Vi har arbetat i Moçambique sedan 2006. Investeringarna används för att väcka lokal entreprenörsanda så ett välfungerande och självförsörjande samhälle uppnås.

Sociala och ekonomiska oroligheter efter självständighet

Moçambique blev självständigt 1975. Mellan 1977 och 1992 förvärrade oroligheter den sociala och ekonomiska situationen. Först 1992 uppnåddes politisk stabilitet. Fattigdomen är fortfarande utbredd i landet.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets tre epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. Genom epicenterstrategin kan jordbruket förbättras och tillgången till mat säkras.

”Vårt program siktar på att förbättra jordbruket och säkra byarnas tillgång till mat.”

Stödjer och stärker 28 000 människor

Hungerprojektet arbetar i Moçambique med att stödja och stärka totalt drygt 25 000 människor i tre epicenter. Vårt program siktar på att förbättra jordbruket och säkra byarnas tillgång till mat. Det förbättrade jordbruket kan i kombination med matbankerna förbereda byarna bättre inför eventuellt höjda matpriser och ogynnsamma klimatförändringar.