intro_mexico

Mexiko

Hungerprojektet har arbetat i Mexiko sedan 1983. Investeringarna används för att stärka kvinnans position i samhället och göra ursprungsbefolkningens röster hörda.

Stor ekonomi – extremt fattig landsbygd

Trots att Mexiko är den 14:e största ekonomin i världen är fattigdomen i landet stor, särskilt på landsbygden och i stater med hög andel ursprungsbefolkning. Bland de cirka 25,2 miljoner människor som lever på landsbygden lever 57 procent i fattigdom och 28 procent i extrem fattigdom.

Strategi för kapacitetsbyggande och jämställdhet

I Mexiko fokuserar vi på kapacitetsbyggande och jämställdhet. Lokala volontärer arbetar tillsammans med lokalpolitiker genom utbildningar. Volontärerna verkar för att bestämma prioriteringar i utvecklingsprocessen och utforma långsiktiga utvecklingsplaner. De initierar även lokala kampanjer och genomför aktiviteter. Ett exempel på detta är inkomstgenererande projekt med kvinnliga företagare. En av våra främsta prioriteringar är att trygga kvinnors politiska, ekonomiska och sociala delaktighet.

Stödjer lokal styrning

Vi bygger broar mellan tjänstemän i kommunen och medborgarna. Samarbetet ska hjälpa lokalbefolkningen att få sina behov uppfyllda. De kommunala tjänstemännen deltar i workshops, utbildningar och tar även del av bedömningar från befolkningen. Detta effektiviserar utvecklingsprocessen.

”En av våra främsta prioriteringar är att trygga kvinnors politiska, ekonomiska och sociala delaktighet.”

Upprättar partnerskap på delstatsnivå

Vi försöker skapa social mobilisering på en stor skala genom samarbete med lokala myndigheter och andra ideella organisationer för att så många som möjligt ska delta i Vision, Commitment and Action Workshops (VCAWs). Här deltar samhällsinvånare, valda statstjänstemän och representanter från det civila samhället. Samarbetet ökar effekten av vår strategi och sprids till fler delstater.

Etablerar samarbete mellan studenter och kvinnor

Vi samarbetar med 80 studenter vid ett av Mexikos främsta universitet: Monterrey Institute of Technology. Studenterna arbetar med över 200 kvinnliga företagare på landsbygden för att starta företag och hjälpa till med ekonomiska och juridiska utbildningar.