intro_malawi

Malawi

Hungerprojektet har arbetat i Malawi sedan 1999. Investeringarna används för att förbättra matsäkerheten och hälsan.

HIV och extremt väder

Spridningen av HIV och Aids är stor i Malawi. Klimatet med perioder av torka och översvämningar försvårar för jordbruket och gör tillgången till mat osäker.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets 10 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Malawi ligger stort fokus på att säkra matproduktionen och utbilda kring HIV/Aids.

Ökar och säkrar matproduktionen

Hungerprojektet stärker och stödjer jordbrukarna bland annat med utbildning så att de kan öka och diversifiera livsmedelsproduktionen. Vi har också invigt ett bevattningssystem för att ytterligare förbättra jordbruket. Tillgången till mat säkras också genom gemensamma matbanker i epicentren.

Utbildar i hälsa och mobiliserar volontärer

Våra vårdcentraler tillhandahåller primärvård och vaccinationer samt utbildar män och kvinnor i hälsa och hygien. Vi utbildar också barnmorskor och mobiliserar lokala volontärer, de sistnämnda anordnar bland annat frivillig HIV/AIDS rådgivning och provtagningsprogram i epicentren. Hungerprojektet har även nått framgångar med kampanjer för kvinnliga kondomer så att spridningen av HIV kan stoppas.