intro_burkina

Burkina Faso

Hungerprojektet har arbetat i Burkina Faso sedan 1997. Investeringarna används bland annat för att förbättra jordbruket och stärka kvinnans roll i samhället.

Hård drabbat av torka, dystra framtidsutsikter

Förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstnivå är låg i Burkina Faso. Det beror till stor del på torka och ökenspridning som har en direkt negativ påverkan på landets jordbruk och ekonomi. Nästan 80 procent av befolkningen är beroende av jordbruket, men många saknar tillgång till modern jordbruksteknologi.

Epicenterstrategi

Hungerprojektets 15 epicenter väcker lokal entreprenörsanda bland människor på gräsrotsnivå, så att de i förlängningen kan tillgodose basala resurser och samhällsfunktioner själva. I Burkina Faso bidrar epicenterstrategin bland annat till ökad matproduktion och högre inkomster för kvinnor.

Ökar matproduktionen genom mikrogödning

Vi verkar för att höja kapaciteten i det småskaliga jordbruket genom ny kunskap, teknik, gödningsmedel och utrustning. Inom epicentren har skörden ökat med 50 procent genom att jordbrukarna använder mikrogödning, vilket innebär att en liten dos gödningsmedel appliceras direkt på fröbädden. Det är en billig metod med låg miljöpåverkan för att öka hushållens inkomster. Mikrogödningsmetoden sprids nu till våra andra programländer.

”Ett litet lån till en kvinna i jordbruket gör att hon kan utöka sin inkomstsgenererande aktivitet, och därigenom öka hushållets inkomst.”

Gör kvinnor till ekonomiska aktörer

Mikrokrediter är ett effektivt sätt att mildra effekterna av det torra klimatet. Ett litet lån till en kvinna i jordbruket gör att hon kan utöka sin inkomstsgenererande aktivitet, och därigenom öka hushållets inkomst. Genom mikrofinansprogrammet fördelade landsbygdsbankerna sammanlagt 277 000 dollar under första delen av 2012. Sparandet uppgick till 329 000 dollar samma år.