Epicenterstrategin

Epicenterstrategin avskaffar fattigdom genom att lyfta ett samhälle inom en rad olika områden, som alla täcks av FN:s hållbarhetsmål. Vi har de långsiktiga och hållbara förändringsmetoderna för att avskaffa hunger och fattigdom och i partnerskap med ert företag kan vi möjliggöra en bättre framtid för dem som nås av vårt utvecklingssamarbete. Företagsinvesteringar från Sverige har bidragit till att vi under 2016 kan fira att 3 epicenter uppnått status som självförsörjande, vilket betyder att vi successivt avvecklar vår närvaro i området. Partnerskap med Hungerprojektet innebär kortfattat att ni är med och skapar självförsörjande samhällen, där fler barn, kvinnor och män kan få tillgång till hälsovård, rent vatten, utbildning och elektricitet.

Vi har stor tilltro till det utvecklingsarbete Hungerprojektet bedriver i Ghana. Det är meningsfullt för Kavlifonden att bidra till förändring i områden som präglas av hunger, fattigdom, och kvinnoförtryck så att dessa kan bli bärkraftiga samhällen genom epicenterstrategins holistiska tillvägagångssätt.

– Inger Elise Iversen, General manager på Kavlifonden

Kontakt

Vi vill gärna veta hur ni tänker kring ett partnerskap. Tillsammans kan vi skräddarsy ett upplägg som passar just er och ert företag.

Johan Gavlevik
johan.gavlevik@hungerprojektet.se
0704 - 92 53 14