Strategiskt partnerskap

Vi tror inte på välgörenhet. Vi tror på partnerskap och samarbeten på alla nivåer. Vi vill att företag ska vara en positiv och engagerad kraft i arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom i världen! Låter det som något som passar er? Som strategisk partner till Hungerprojektet kan ni välja mellan att investera i något av följande tre programområden:

Epicenterstrategin

Epicenterstrategin är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom i åtta afrikanska programländer. Ett kluster av 10-15 byar på landsbygden går samman och skapar ett samhällscenter där de kan tillgodose grundläggande behov. Mobiliseringen av lokalbefolkningen verkar för ledarskap och jämlikhet.

Kvinnors ledarskap

I Indien jobbar Hungerprojektet specifikt med att stärka kvinnor i lokala beslutsfattande instanser. En stor del av världens problem beror på att kvinnor inte har samma ställning som män. Diskriminerar ett samhälle hälften av medborgarna så lämnar det hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet outnyttjad.

Flickors rättigheter

I Bangladesh jobbar Hungerprojektet specifikt med att lyfta frågan om flickors rättigheter, bland annat genom National Girl’s Child Day.  I utvecklingsländer gifts var tredje flicka bort innan hon har fyllt 18 år och flickor är oftast de som äter sist och minst. Om vi ska kunna verka för jämställdhet i världen måste vi börja med flickor.

 

 

Kontakt

Vi vill gärna veta hur ni tänker kring ett partnerskap. Tillsammans kan vi skräddarsy ett upplägg som passar just er och ert företag.

 

Johan Gavlevik
johan.gavlevik@hungerprojektet.se
0704 - 92 53 14