En win-win affär

I september 2015 antogs en ny utvecklingsagenda i FN, Agenda 2030. 17 mål med 169 delmål har fastställts för att vi tillsammans ska kunna uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030. Genom vårt holistiska angreppssätt i arbetet med att avskaffa hunger och fattigdom bidrar vi till att uppnå Agenda 2030 inom en rad olika områden. Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom (mål 1 och 2), något som också bland annat berör hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet (mål 3, 4, 5 och 6).

 

Hungerprojektet tror starkt på partnerskap och vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra till att agendan uppnås. Läs mer om vilka olika partnerskap ni kan ingå med Hungerprojektet för att bli en aktiv aktör i att avskaffa hunger och fattigdom.

Bli vänföretag

Som vänföretag till Hungerprojektet investerar ni tillsammans med andra företag i vårt arbete med att skapa hållbara, bärkraftiga samhällen som på sikt inte är beroende av ekonomiskt stöd utifrån. Er investering riktas till det programområde där efterfrågan är som störst för tillfället. Tillsammans skapar vi långsiktiga förändringar och bidrar till noll hunger och fattigdom år 2030.

Ingå i ett strategiskt partnerskap

Som strategisk partner till Hungerprojektet skapar vi tillsammans ett mervärde för era medarbetare, kunder och de människor som nås av Hungerprojektets utvecklingsarbete. Vi skräddarsyr tillsammans ett upplägg som passar er verksamhet och behov. Genom vårt partnerskap skapar vi tillsammans långsiktiga förändringar och bidrar till noll hunger och fattigdom år 2030.

Hungerprojektet står för mycket av det vi på Effort står för. Att utgå från en situation, förstå den på djupet och anpassa en strategi för att driva utveckling med tydligt fokus. Vår känsla är att Hungerprojektet är en väldigt seriös aktör med ett stort hjärta för att organisera utvecklingsarbete. Det handlar om att göra skillnad på riktigt!

– Stefan Book, vd för Effort Consulting

Läs mer om att bli företagsinvesterare i vår företagsbroschyr.

Ftg broschyr bild

 

Kontakt

Vill ni stödja Hungerprojektet? Hör av er så kan vi tillsammans skräddarsy ett upplägg som passar just er och ert företag.

 

Johan Gavlevik
johan.gavlevik@hungerprojektet.se
0704 - 92 53 14