Volontär

Vad? För dig som kan hjälpa till lite då och då vid våra olika event och aktiviteter.  Det kan vara allt ifrån matfestivaler till julmarknader och motionslopp.

Hur? Information om kommande event i varje stad läggs ut löpande i vårt Kalendarium. Vi informerar även om dessa i mail och i vår Facebookgrupp. I Stockholm, Göteborg och Malmö har du kontakt med oss genom en volontärkoordinator. Vi stöttar dig med tips och information om Hungerprojektets verksamhet. Du håller dig uppdaterad och kontaktar oss när du vill hjälpa till vid ett arrangemang.

Ambassadör

En ambassadör är en engagerad nyckelperson som delar Hungerprojektets värderingar, öppnar sina nätverk, informerar och kopplar ihop Hungerprojektet med intressanta företag och personer för att avskaffa hunger och fattigdom. Det övergripande syftet med att vara ambassadör är att samla in pengar och sprida budskapet om möjligheten till att avskaffa hunger och fattigdom i världen! Du får också möjlighet att träffa andra människor som delar ditt engagemang. Våra ambassadörsnätverk i Stockholm, Göteborg och Malmö träffas regelbundet.

ambassador_carina

Hej Carina, ambassadör för Hungerprojektet!

Varför valde du att engagera dig i just Hungerprojektet?

På grund av organisationens arbetssätt och människosyn. Jag tror inte vi kan komma med givna lösningar på problem utan att vi måste förstå för att kunna hjälpa. Därför tror jag inte på traditionellt bistånd utan att vi måste anpassa vårt agerande för att möta behoven. När jag bestämde mig för att engagera mig gick jag först till en annan organisation, men de skickade mest ut brev. Jag ville göra något mer konkret och hittade då Hungerprojektet istället.

Vad gör du som ambassadör?

Jag ser mig själv som ett språkrör. Jag pratar om och presenterar Hungerprojektet på jobbet. Jag försöker få med folk till event som vi har och försöker även få in nya månadsgivare.

Varför ska man bli ambassadör för Hungerprojektet?

För att det är en organisation som satsar på människan, och människans förmåga att vilja och kunna lösa de problemen som finns i vardag. Eftersom Hungerprojektet ser till att så mycket som möjligt av insamlingen går till dem som behöver det mest, vill jag gärna vara en ambassadör och megafon utåt. Jag tror att människor som får upp ögonen för Hungerprojektet som organisation ser fördelarna med vårt arbetssätt och gärna vill investera. Ju fler som investerar, ju snabbare kan vi avskaffa hunger!

Kontakt

Vill du vara med att avskaffa hunger och fattigdom? Eller har du frågor? Mejla till info@hungerprojektet.se.