Styrelse

Läs om vår regionala styrelse här.

 • Marie Wallenberg
 • Styrelseordförande
 • Marie har varit ambassadör för Hungerprojektet sedan 2006 och blev ledamot i styrelsen 2009. 2016 valdes hon till ordförande i Hungerprojektets styrelse. Några av hennes övriga uppdrag är idag ordförande för I Ur och Skur Utveckling AB, ledamot i SVPH samt tidigare engagemang i bl.a Postkodföreningen, Lundsbergs skola och Friluftsfrämjandets Riksorganisation. Att arbeta för en ökad livskvalité både i Sverige och i övriga världen driver henne.
 • Tove Jensen
 • Styrelseledamot
 • Tove har varit engagerad i Hungerprojektet sedan början av 1990-talet. Mellan 1994 och 2002 var hon VD för stiftelsen och har därefter fortsatt sitt engagemang i Hungerprojektets styrelse.
 • Carl-Diedric ”Icke” Hamilton
 • Styrelseledamot
 • Icke har investerat i Hungerprojektet sedan mitten av 1980-talet. Han sitter i den svenska styrelsen sedan 2007 och är sedan 2008 även ledamot i Hungerprojektets globala styrelse. Hans bakgrund är inom svensk och internationell investment banking.
 • Yvonne Sörensen Björud
 • Styrelseledamot
 • Yvonne är ledamot i styrelsen sedan 2014 och arbetar inom Stureplansgruppen. Yvonne var tidigare VD för Berns Group AB och engagerade sig i Hungerprojektet genom samarbetet med Berns. Yvonne har tidigare haft ett antal ledande positioner inom hotell och restaurangbranschen både i Sverige och utomlands.
 • Annica Sohlström
 • Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan hösten 2016. Arbetar till vardags som generaldirektör på Livsmedelsverket. Har varit generalsekreterare på Forum Syd och arbetat på Sida. Har en utbildning och är docent i nutrition. Kom i kontakt med och imponerades av Hungerprojektet genom en uppföljningsresa i Indien under tiden på Forum Syd. Vet att när människor och särskilt kvinnor får kunskap om och möjlighet att utkräva sina rättigheter då blir det utveckling och hållbara resultat.
 • Caroline Trege
 • Styrelseledamot
 • Under magisterutbildningen inom företagsekonomi och strategisk ledning på Lunds universitet engagerade Caroline sig i Hungerprojektet som volontär. Det ledde till en anställning som fundraiser och projektledare under 5 års tid. Därefter arbetade Caroline med ungas entreprenörskap som Vd för organisationen Drivhuset som stöttar unga att starta och driva hållbara företag. Nuförtiden jobbar Caroline på Prime PR inom Public Affairs.
 • Helena Norder
 • Styrelseledamot
 • Helena är ledamot i styrelsen sedan 2015. Helena har verkat inom rekryteringsbranschen de senaste 15 åren, både som verksamhetsledare och chefsrekryterare. Som VD för Talentia kom hon 2008 i kontakt med Hungerprojektet. Tidigare har Helena arbetat inom försäljning och marknadsföring och hon har en Master i internationell ekonomi från Lunds Universitet. Helena är också en av grundarna till Det Goda Nätverket som bedriver insamlingsarbete för Hungerprojektet sedan 2013.
 • Johan Dahlström
 • Styrelseledamot
 • Johan är styrelsens representant för Hungerprojektets regionstyrelse i Västra Götaland sedan 2015. Han har lång erfarenhet av sociala- och miljörelaterade hållbarhetsfrågor i olika ledande positioner både nationellt och internationellt inom tillverkningsindustrin och i detaljhandeln. Johan är utbildad kemiingenjör och miljövetare och forskar i hållbar industriell affärsutveckling på forskningsinstitutet SweRea.
 • Ingvar Jensen
 • Styrelsesuppleant
 • Ingvar är sedan många år investerare i Hungerprojektet och sitter med i stiftelsens styrelse som suppleant. Han är företagsledare och huvudägare i familjebolaget Allba Holding AB.
 • Sara Wettergren
 • Adjungerad
 • Sara Wettergren är VD för Hungerprojektet sedan maj 2012. Hon har ett förflutet inom internationellt bistånd, bland annat som konsult för Världsbanken och Danida och har även arbetat med näringslivsutveckling i kommunal verksamhet samt som PR- och kommunikationskonsult. Som högsta tjänsteman i organisationen erhåller Sara Wettergren en ersättning om 49 000 kronor per månad. Ersättningen regleras enligt Vd-instruktionen varje år: http://hungerprojektet.se/wp-content/uploads/2013/09/Vd_instruktion-2016.pdf