Policydokument

Vi på Hungerprojektet är måna om att hålla högsta kvalitet vad gäller styrning och kontroll. Läs våra policydokument nedan och kontakta oss om du har frågor.

Stadgar Stiftelsen Hungerprojektet

Styrelsens arbetsordning

VD-instruktion

Insamlingspolicy

Styrelsens årsmötesprotokoll

Strategic plan 2016-2020 (engelska)

Code of Conduct Hungerprojektet (engelska)

Anti-korruptionspolicy

Whistleblower Protection Policy

Effektrapport Hungerprojektet 2016

Hungerprojektet följer FRIIs grundläggande principer för insamling – ta del av riktlinjerna här