Policydokument

Vi på Hungerprojektet är måna om att hålla högsta kvalitet vad gäller styrning och kontroll. Läs våra policydokument nedan och kontakta oss om du har frågor.

Integritetspolicy

Effektrapport Hungerprojektet 2017

Stadgar Stiftelsen Hungerprojektet

Styrelsens arbetsordning

VD-instruktion

Insamlingspolicy

Årsmötesprotokoll 2018

Strategic plan 2016-2020 (engelska)

Code of Conduct Hungerprojektet (engelska)

Anti-korruptionspolicy

Whistleblower Protection Policy

Hungerprojektet följer FRIIs grundläggande principer för insamling – ta del av riktlinjerna här.