Vår metod

För att avskaffa hunger och fattigdom krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt. 

Tre grundkomponenter

Även om våra strategier är anpassade för att möta lokala utmaningar och möjligheter så innehåller alla våra program dessa tre grundpelare:

1. Börja med kvinnor

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor inte har samma sociala ställning som män. I våra program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

2. Mobilisera samhällen

För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs en vision. I våra program läggs stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision som bygger på en framtid utan fattigdom och hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående.

3. Arbeta för lokala partnerskap

För att skapa bestående förändring är det viktigt att engagera såväl samhällen som lokala beslutsfattare och myndigheter. Hungerprojektet utbildar människor i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra sina röster hörda och bli stärkta i sin medborgarroll. Att arbeta för att förbättra relationen och öka förståelsen mellan invånare på olika politiska nivåer är en nyckelfaktor för att lägga grunden till sunda samhällsstrukturer.

Konkreta satsningar

I våra 12 programländer jobbar vi bland annat med:

 

Vad kan du göra?