Foto: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé

Kort om oss

Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

Vi arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Vårt svenska kontor finns i Stockholm. Här arbetar vi med information, utbildning och insamling av pengar. Det globala huvudkontoret ligger i New York. Där samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen. Merparten av Hungerprojektets medarbetare arbetar dock i programländerna och är lokalt anställda.

Tack vare våra engagerade lokala volontärer nådde Hungerprojektets program ut till cirka 16 miljoner under 2017.

Vision

En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över

Mission

Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela världen.

Vår metod

Hungerprojektet jobbar alltid i partnerskap med människor som lever i hunger och fattigdom. Målet är att de ska bli självförsörjande och att vi inte längre ska behövas. Vad som krävs för att avskaffa hunger skiljer sig från land till land. Nyckelfrågan är alltid: Vad saknas? Tre grundkomponenter avgör om vi tillsammans ska kunna skapa hållbara förändringar effektivt: social mobilisering, jämställdhet och samarbete med lokala myndigheter.
Läs mer om vår metod här.

Noggranna riktlinjer

Hungerprojektet har gemensamma globala riktlinjer för vårt arbete. Bland annat går investeringarna alltid direkt till det lokala förändringsarbetet och aldrig till myndigheter, organisationer eller andra mellanhänder.
Läs mer om hur vi utvärderar våra program här.