Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att väcka lokal entreprenörsanda. Vår modell är enkel: Den som äger problemet äger också den bästa vägen till förändring.

När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna bestående. Vi arbetar globalt och driver program i Afrika, Latinamerika, Indien och Bangladesh. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen.