na_fram

Noga kontrollerat: Vi gör skillnad med små medel

Hungerprojektet har 90-konto. Detta innebär att Svensk Insamlingskontroll övervakar att pengarna används för sitt ändamål och att minst 75 % av vår insamling går direkt till ändamålet varje år.

Under 2016 gick 85,8 % av Hungerprojektets insamlade pengar till ändamålet. Merparten av dessa medel fördes vidare direkt till verksamheten i programländerna. En del av medlen användes till att driva opinion i Sverige och informera om hunger- och fattigdomsproblematiken samt flickors rättigheter, bland annat genom projektet Flickaplattformen. Under 2016 användes 3,5 % till administration och 8 % till insamlingskostnader.

”Vi arbetar också för hållbara resultat. Först då är vi nöjda med hur vi har använt dina pengar.”

Utöver att följa Svensk Insamlingskontrolls regler siktar vi även på att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Vi håller nere våra egna omkostnader och arbetar på att göra så stor skillnad som möjligt med så små medel som möjligt i våra program. Därför utformas våra program efter vad som behövs och vår metod efter vad som ger mest resultat. Vi arbetar också för hållbara resultat. Först då är vi nöjda med hur vi har använt dina pengar.

 

Hungerprojektet är granskade och godkända av Givarguiden.