Bild på ett Epicenter
Låt företagets julgåva bli din bästa investering.

Visste du att hungern är världens största problem som också har en lösning? Vi kan avskaffa hunger till 2030, det är möjligt! Epicenterstrategin är Hungerprojektets metod för att avskaffa hunger och fattigdom på den afrikanska landsbygden. Målet är samhällen som står på egna ben, utan stöd utifrån. När du ger en episk julgåva till Hungerprojektet är du med och tar ansvar för en bättre framtid - välj bland våra tre paket nedan:

Välj julgåva

Entreprenörskap och mikrofinans

Hungerprojektets epicenter erbjuder utbildning, sparande och mikrolån. Din julgåva och investering är viktig för människors möjlighet att själva arbeta sig ur hunger och fattigdom.

Kvinnors ledarskap

När kvinnor diskrimineras lämnas stora delar av samhällets resurser outnyttjade. Hungerprojektets epicenter tränar kvinnor i att ta plats och att bli entreprenörer på lika villkor.

Flickors rättigheter

Den djupt rotade diskrimineringen av kvinnor och flickor är en av huvudorsakerna till att hunger och fattigdom fortfarande existerar. Därför satsar Hungerprojektet på att stärka flickors rättigheter.

Tack

Elizabeth odlar tomater på sin gård i Mahem, ett samhälle vid Matsekope epicenter i Ghana. Genom att ta ett mikrolån via Hungerprojektet kunde hon utöka sin odlingsyta från 4 till 20 hektar. Elizabeth har anställt personal som jobbar på hennes odlingar och utöver att odla tomater sysslar hon också med fiske, kläder och höns. Hon kan skicka sina barn till skolan och hennes man stöttar henne i det hon gör. I ett område där kvinnor ofta marginaliseras är Elizabeth ett strålande exempel på en stark och självständig kvinna.

Elizabeth Obubuafo, Hungerprojektet Ghana
Bild på Elizabeth Obubuafo
Bild på Sara Wettergren

"Varmt tack för er viktiga julinvestering i Hungerprojektet! FN har utropat 2030 som det år då världen ska ha avskaffat den extrema hungern och fattigdomen. Er gåva är en litet steg på vägen till detta mål. Genom oss ger ni kvinnor, män och barn en bättre framtid."

Sara Wettergren, vd Hungerprojektet

Vi julinvesterar i Hungerprojektet

Logga Roi Recruit
Logga Halvarsson och Hallvarson
Logga Landgren
Logga Filippa K
Logga Klargöra
Logga Almi
Logga Odgers och Berndtson
Logga Thurne Teknik
Logga Aspekta
Logga Scandinavian Cosmetics
Logga Soeco
Logga Magnusson Petfood
Logga Talentia
Logga Indutrade
Logga Effort
Logga Lindahl
Logga Brandsystems
Logga Lorensbergs
Logga Inwido
Logga Upplevelser
Logga Berns

Kontakt

Katja Blomé

0730-631353


katja.blome@hungerprojektet.se

Social media

Twitter
Facebook
Instagram

Kort om Hungerprojektet

Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla. Organisationen är verksam på landsbygden i Afrika, Latinamerika, Indien och Bangladesh och når i dagsläget ut till närmare 20,6 miljoner människor. Organisationen har konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto.

Läs mer:
www.hungerprojektet.se
www.thp.org