Låt dig inspireras av dessa kvinnors starka berättelser

Shapla Banu stoppade sitt eget barnäktenskap

Shapla från Bangladesh var nära att bli bortgift som 13-åring. En dag efter skolan kom hon hem till förberedelserna av sitt eget bröllop. Med stort mod och med hjälp av lokala ledare lyckades Shapla stoppa äktenskapet. 

Mitt namn är Shapla och jag är 13 år. Jag gillar att gå i skolan och jag har vänner där. Jag gillar min lärare, som lär mig om så många saker. Jag gillar att studera.

En dag gick jag till studiegruppen för Youth Ending Hunger. Den dagen var gruppens tema barnäktenskap. Ms Rajia Sultana var gästföreläsare. Hon förklarade de negativa effekterna och riskerna med barnäktenskap. Efter mötet lovade jag mig själv att jag aldrig skulle gifta mig före 18. Jag vill gå på universitetet. Jag vill bli lärare.

En eftermiddag, när jag kom hem från skolan, blev jag förvånad över att se så mycket folk samlade i vårt hus. Jag frågade mamma, vad är det som händer? Varför är det så mycket människor? Hon svarade inte på min fråga, men bad mig att följa hennes instruktioner. Min svägerska och granne fick mig att förstå att allt detta var förberedelser för mitt bröllop.

Jag var förvirrad. Jag var bara 13 år gammal – hur kunde mina föräldrar gifta bort mig? Min far verkade göra det för rikedomen hos brudgummens familj. Min mamma såg ledsen ut, men hon hade inte för avsikt att stoppa bröllopet. Jag var tvungen att göra något själv. Jag mindes Ms Rajia och hennes föreläsning. Jag bestämde mig för att ringa henne för att få hjälp. Jag lånade min svägerskas mobiltelefon och ringde till Ms Raija i hemlighet.

Inom en timme kom Ms Rajia till vårt hus, som en ängel. Hon gick fram till mig direkt utan att titta på någon annan. Allt jag kunde säga till henne var: “Jag är bara 13 år,  vad skulle du göra om jag var ditt eget barn?” Ms Rajia behövde höra mer än så. Hon hade förstått situationen.

Hon talade genast med mina föräldrar och frågade min far om han hade frågat om min samtycke till äktenskapet. Min far höll med om att ett barnäktenskap inte var rätt, men han sa att erbjudandet var för bra för att tacka nej till. Min mor gjorde vanligtvis inte så mycket väsen av sig, men den här gången hon stod upp för mig. Hon sa att hon hade sett så många sorgliga fall av barnäktenskap, och att hon inte tänkte utsätta mig för det. Min far blev chockad av hennes reaktion. Ms Rajia förklarade också att det finns lagar och stränga straff för barnäktenskap. Min far lovade till slut att han inte skulle gifta bort mig innan 18.

Jag tackar studiegruppen jag gick till den dagen. Jag tackar Youth Ending Hunger i Bangladesh, och jag tackar Ms Rajia Sultana. De befriade mig från barnäktenskapets förbannelse. Mina vänner och skollärare beundrar mig för mitt mod. Men jag är bara glad över att vara en inspiration för andra.

Rita Korley förhindrar tonårsgraviditeter

Rita Korley i Ghana kämpar för att förhindra tonårsgraviditeter och spridning av HIV i sin by. Eftersom 3–4 flickor i hennes by var gravida när de gick ut grundskolan bestämde hon sig för att sprida kunskap om familjeplanering. Hennes arbete har gett resultat!

Rita Korley anslöt sig till Hungerprojektet i Ghana år 2007. Efter att ha avslutat sin egen utbildning har hon föreläst om ämnen såsom tvångsäktenskap, barnarbete och våld i nära relationer.

Under 2010 bestämde sig Rita för att koncentrera sig på att förhindra tonårsgraviditeter. När hon påbörjade sitt arbete var 3-4 flickor i hennes by redan gravida när de gick ut grundskolan.

– Jag arbetade med lärarna och resonerade med eleverna om effekterna och skadorna som en tonårsgraviditet kan orsaka. Och det faktum att de riskerar att smittas av HIV, berättar Rita.

Och hennes ansträngningar lönade sig. Två år senare var det bara en av flickorna som gick ur grundskolan som var gravid. Året därpå vara det ingen.

Khusboon Khatoon kämpar mot våld i nära relationer

Som lokal ledare i sitt byråd i Indien jobbar Khusboon för att förebygga våld i nära relationer. Khusboon har bland annat genomfört en omfattande undersökning i sin valkrets och tagit flera fall till rätten.

Khusboon Khatoon är lokal ledare i byrådet för området Siwan i Indien. Redan som ung fick hon ta mycket ansvar – hon giftes bort vid 12 års ålder och hennes man dog tidigt. Khusboon blev ensamstående med ansvaret för både svärmor och två små barn. Hon minns att hon hade ett hårt liv åren efter hennes make dog, inte minst eftersom änkor ses ner på i byn. Men Khusboons ihärdighet imponerade på omgivningen och hon uppmuntrades att ställa upp i det lokala valet till byrådet. Hon tackade ja.

– Jag har alltid velat göra något så att andra kvinnor inte behöver gå igenom lidande, berättar hon.

Khusboon blev invald i byrådet och deltog därefter i Hungerprojektets workshop för kvinnliga ledare. Där fick hon lära sig vad hon kunde göra för andra kvinnor som var i hennes situation – andra som också hade blivit bortgifta tidigt och vars makar hade gått bort. Hon blev inspirerad och motiverad att förverkliga sina drömmar. Efter denna workshop lärde hon sig bland annat att läsa och skriva.

Khusboon genomförde därefter en omfattande undersökning av 1 500 hushåll i sin valkrets, för att lära sig mer om effekterna av våld i nära relationer. Undersökningen visade att:

  • 20 kvinnor hade övergivits av sina män och återvänt till sina föräldrahem
  • 20 hade flyttat hem till sina föräldrar för att sedan flytta tillbaka till sin man igen
  • 7 levde ensamma
  • 3 hade begått självmord genom att svälja gift
  • 2 hade satt eld på sig själva och sedan avlidit
  • 1 kvinna hade hoppat i en brunn med sina barn

Det var bara tre kvinnor som hade gått till rätten, trots att de egentligen har lagen på sin sida. Därför organiserade Khusboon en tredagarsutbildning för 45 kvinnor om deras juridiska rättigheter och om våld i nära relationer. Hon har dessutom sett till att kort för matransoner, sjukpension och änkepension faktiskt kommer änkorna till del.

Khusboon har också tagit flera fall av misshandel till rätten. Invånarna i byn vänder sig numera till henne när de vill lösa problem kopplade till våld i nära relationer.

Vill du stötta kvinnor som Shapla, Rita och Khusboon?