Time to End Hunger – Once and For All

Lokalt förankrad demokrati är avgörande för att avskaffa hunger och fattigdom. John Coonrod från det globala Hungerprojektetskontoret kommer under festivalen Stockholm Act att hålla en öppen föreläsning prata om vikten av kvinnors ledarskap för samhällsutveckling och vad som krävs för att få lokal demokrati att fungera. På gräsrotsnivå kämpar kvinnor världen över för att göra sina röster hörda i beslutsfattande sammanhang – men samma patriarkala krafter som nekar kvinnor deras rättigheter tenderar också att centralisera makten.

 

 

När?   Den 25 augusti, 10.45–11.45

Var?   Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern

The Stockholm Act är en hållbarhetsfestival som arrangeras 21–27 augusti. Ambitionen är att skapa en integrerad bild av FN:s Agenda 2030 – bredda kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling och synliggöra möjliga vägar framåt för planeten och mänskligheten.

 

Skriv en kommentar