Cynthia, 14 år, och Edmond Sekyie, 12 år, är redo att ta över världen. Hon vill bli engelsklärare, han vill bli musiker.

Tillsammans klarar de sig själva

Den här veckan hände något stort. Jag fick möjlighet att, tillsammans med ett trettiotal kollegor och investerare, fira att tre av Hungerprojektets epicenter har uppnått självförsörjning i Ghana. Ett epicenter är ett kluster som består av 10-15 byar på landsbygden.

Självförsörjning innebär inte att dessa samhällen har allt de behöver och att samtliga samhällsbehov är täckta. Det innebär inte heller att byinvånarna inte behöver andra människor, tjänster eller produkter. Självförsörjning betyder att våra program har kapacitet och ledarskap att kunna inleda eller underhålla de relationer och samarbeten som behövs för att invånarna ska kunna leva hälsosamma, värdiga och meningsfulla liv. Ett exempel är samarbetet med Ghana Health Care, det nationella sjukvårdssystemet. Organisationens personal bemannar vårdmottagningarna i epicentren. Andra viktiga samarbeten handlar om att säkerställa epicentrens el-och vattenförsörjning.

Att byarna har uppnått självförsörjning innebär att Hungerprojektet börjar dra sig tillbaka. Skolorna, mikrofinansprogrammet och alla andra program kommer att drivas av invånarna själva. Under vårt besök firade vi denna enorma framgång! Och i Ghana firar man med musik och dans- mycket dans. Lokala politiker, hövdingar och byäldste var på plats och höll tal. Hungerprojektets globala vd, Åsa Skogström Feldt, deltog i firandet och utnämndes till epicentrens beskyddare och queen mother, en hederstitel.

Mellan alla festligheter fick jag möjlighet att träffa och intervjua några av byinvånarna (några av dessa intervjuer kommer att publiceras under fliken ”berättelser”). Jag pratade bland annat med ungdomar i 12-15-årsåldern. Skillnaden i självförtroende och dagliga rutiner var påtaglig mellan pojkar och flickor. Flickor och unga kvinnor drar fortfarande det enskilt största lasset i många familjer. De vaknar tidigt (vad sägs om 04.00?), städar, lagar mat och ansvarar för sina yngre syskon. Men flickorna jag intervjuade hade ett gemensamt budskap till andra tjejer: ta din utbildning på allvar. Ingenting kommer gratis, och för att förbättra dina framtidsutsikter är skolan högsta prioritet. Med en utbildning kommer man långt.

Även kvinnor och män påpekade gång på gång hur viktigt det är att kunna sätta sina barn i skolan. Det är häftigt att se en så tydlig och enad samhällsvision. Viljan och inte minst motivationen är otroligt kraftfull för att förändra skadliga beteenden och traditioner. Nästa generation är redo att ta över, och de behöver ingen hjälp.

 

Katja Blomé, Fundraiser/ Projektledare på Hungerprojektet
Vill du vara med och ta fler samhällen till självförsörjning? Om vi dubblar antalet månadsgivare hos Hungerprojektet kan vi fasa ut ett nytt epicenter varje år! Bli månadsgivare idag

Skriv en kommentar