The Stockholm Act

The Stockholm Act är en hållbarhetsfestival som arrangeras 21–27 augusti. Ambitionen är att skapa en integrerad bild av FN:s Agenda 2030, bredda kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling och synliggöra möjliga vägar framåt för planeten och mänskligheten.

Den 25 augusti kommer John Coonrod, Executive Vice President TheHunger Project, hit från New York för att hålla en presentation under festivalen om Hungerprojektets erfarenhet av att bekämpa fattigdom och hunger.

Mer information kommer längre fram, men notera gärna datumet nu!

Skriv en kommentar