Svältkrisen i Afrika söder om Sahara

Enligt FN står världen inför den största humanitära krisen sedan 1945, där ca 20 miljoner människor i Nigeria, Sydsudan, Somalia och Jemen riskerar akut brist på mat på grund av torka och missväxt.  Under 2017 beräknas 70 miljoner människor i över 45 länder att vara i akut behov av matbistånd.

Hungerprojektet jobbar inte med katastrofinsatser – vi jobbar istället med långsiktiga utvecklingsinsatser i samhällen som är drabbade av kronisk hunger och fattigdom. I våra 8 afrikanska programländer jobbar vi med epicenterstrategin. Stort fokus ligger på att förbättra matsäkerheten så att samhällena är bättre rustade att klara av tillfälliga matkriser.

Vill du stötta den akuta situationen – ge en summa till Radiohjälpens insamling Hungerhjälpen

Vill du stötta Hungerprojektets långsiktiga verksamhet för ökad matsäkerhet – bli månadsgivare eller ge en extra gåva via:

Swish – swisha din gåva till 123 9019977
Bankgiro – betala din gåva till 9019977

Tack för ditt stöd

Skriv en kommentar