Stötta folkvalda ledare som Rasmita

Visste du att kvinnor återinvesterar 90 % av sin inkomst i sin familj? Pengar som läggs på mat, utbildning och hälsa. Därför jobbar Hungerprojektet med att utbilda och stärka kvinnor, så att de kan agera som inflytelserika beslutsfattare, samhällsledare och entreprenörer på samma villkor som män. För trots att kvinnors egenmakt är nyckeln till global utveckling, nekas de systematiskt information, rörelsefrihet och röst i beslutsfattandet.

På många sätt var 2017 ett tufft år för kvinnors rättigheter med bland annat återinförandet av global gag-rule. Men det var också ett revolutionerande år, då frågor om kvinnors position och rättigheter hamnade högt upp på den globala agendan. På årets internationella kvinnodag vill vi därför ta vara på den kraftsamling som finns för att arbeta vidare mot verklig förändring för kvinnor runt om i världen. Kvinnors rättigheter måste få stå kvar i strålkastarljuset. För när kvinnor stärks, så tar de hela samhällen med sig i lyftet.

I Indien jobbar Hungerprojektet med kvinnor som valts in i de lokala byråden. Enligt lag ska nämligen en tredjedel av platserna reserveras för kvinnor. Under kvinnornas femåriga mandatperiod coachas och stöttas de av Hungerprojektet genom ledarskapsutbildningar och sedan år 2000 har Hungerprojektet i Indien utbildat över 175 000 kvinnliga ledare.

En av dem är Rasmita Behera som bor i Kaimati, en by i Odisha i östra Indien. Odisha är en av Indiens fattigaste delstater där diskrimineringen mot kvinnor är ett omfattande problem. Men det har inte hindrat Rasmita. För sex år sedan blev hon vald till vice ordförande i byrådet. Hon berättar att hon tidigare inte kunde lämna hemmet utan sin mans godkännande, men att hon nu kan röra sig fritt på ett sätt hon aldrig trott var möjligt. När Rasmita ser tillbaka på vad hon har åstadkommit under sina fem år som folkvald ledare, är hon mest stolt över att ha ökat den ersättning som änkor och ensamstående kvinnor har rätt att få som kompensation för inkomstbortfall. Det gör en reell skillnad för kvinnors ekonomiska position i hennes samhälle.

Vill du också stötta kvinnor som Rasmita? Swisha din gåva till 901 99 77 eller bli månadsgivare om du vill stötta vårt arbete långsiktigt och ta ställning för kvinnors rättigheter varje månad. Numera kan du också starta en insamling till förmån för Hungerprojektet via Facebook.

Skriv en kommentar