Skapa möjligheter för flickor

”Jag talar till alla länder och ber dem ta till viktiga och tydliga åtgärder för att skydda flickor och kvinnors mänskliga rättigheter.”

  • Michelle Bachelet, Executive Director, UN Women, 24 September 2012

Ett barn föds. Efter tre månader slutar hennes mamma amma henne. När det är dags för middag så får hon minst mat och hon äter sist av alla, vilket leder till att hon blir permanent förkrympt. Vid 6 års ålder så får hon lära sig att mjölka kor och plantera grödor istället för att gå i skolan. Vid 10 års ålder kommer hon få gå fem mil, ensam varje dag, bärande krukor som väger 20 kilo. Vid 12 års ålder kommer hon, under en av de här ensamma vandringarna, bli offer för en våldtäkt. För att undvika offentlig skam så gifts hon bort till mannen som attackerade henne. Vid 13 års ålder så blir den här outbildade och undernärda flickan själv mamma. När hennes dotter är tre månader så slutar hon amma henne och när de äter middag så ger hon sin dotter minst mat och även hon får sist av alla. Undernäringscykeln och ojämställdheten fortsätter. Men det måste inte vara så. Om en flicka får möjligheten att utbilda sig och vara frisk så tjänar inte bara hon på det utan hela samhället gör det. Utbildade flickor gifter sig senare, får friskare barn och tar en mer aktiv roll i sina närsamhällen för att säkerställa att andra kvinnors rättigheter följs.

Läs mer om flickors situation i världen. Därefter kan du, tillsammans med din familj, vänner och samhälle ta på er åtagandet att stå upp för de här flickorna och slåss för deras rättigheter.

Skriv en kommentar