Självförsörjande samhällen i Ghana!

I åtta afrikanska länder arbetar Hungerprojektet med epicenterstrategin, som är en metod för att avskaffa hunger och fattigdom på den afrikanska landsbygden. Där får människor själva möjligheten att tillsammans skapa fungerade samhällen som tillgodoser grundläggande behov. Strategin är utformad för att samarbete mellan befolkningen och Hungerprojektet under en period av cirka åtta år – därefter ska samhällena vara självförsörjande, vilket innebär att epicentret har visat förtroende, kapacitet och kompetens att agera ombud för sin egen utveckling.

Vi är glada att meddela att tre epicenter i Ghana – Atuobikrom, Akotekrom och Nsuta-Aweregya epicenter – har uppnått de mål som som har satts upp för att de ska kunna förklaras som självförsörjande!

Invånarna i dessa epicenter har bekräftat flera lokala partnerskap, har skapat en stabil finansieringsström från intäktsgenererande verksamheter och etablerat strukturer för att ha en jämställd ledning i samhällena. Nödvändiga faktorer som leder till hållbar utveckling på sikt!

Självständigheten är en stor framgång för våra epicenter, alla anställda och investerare som har samarbetat med dem under tidens gång. I de berörda samhällena firas detta som en viktig milstolpe i avskaffandet av hunger och fattigdom!

 

Skriv en kommentar