Självförsörjande epicenter i Malawi!

I somras kunde Hungerprojektet berätta att tre av våra epicenter i Ghana nått status som självförsörjande. Nu, bara några månader senare, har även två epicenter i Malawi– Champiti och Ligowe – uppnått de mål som de satt för att räknas som självförsörjande! En fantastisk framgång.

I åtta afrikanska länder driver Hungerprojektet program. Vår epicenterstrategi mobiliserar kluster av byar på landsbygden  och skapar ”epicenter”, vilket binder samma 5000-15 000 människor som gemensamt formar en dynamisk plats. Där kan samhällen mötas och gemensamt tillgodose sina grundläggande behov. Strategin bygger på att ett åttaårigt samarbete med samhället etableras, efter den perioden så uppnår de nästa fas där de blir självförsörjande under övervakning. Det innebär att de har visat på kunskap, möjlighet och förmåga nog för att vara förändringsagenter för sin egen utveckling.

Två av våra epicenter i Malawi har nu nått status som självförsörjande!

Självförsörjningen har bedömts utifrån följande kriterier och mål:

  1.     Mobiliserat områden på landsbygden som kontinuerligt sätter- och uppnår sina egna mål för utveckling;
  2.     Stärkt kvinnor och flickor i området.
  3.     Förbättrat tillgång till säkert dricksvatten och sanitära byggnader i området.
  4.     Förbättrat läskunnigheten och utbildningen i området.
  5.     Minskat den allmänna förekomsten av hunger och näringsbrist i området, speciellt för kvinnor och flickor.
  6.     Förbättrat tillgången och användningen av hälsoresurser i området.
  7.     Minskat förekomsten av fattigdom i området
  8.     Förbättrat småböndernas markproduktivitet och ökat jordbruksmarkens tålighet mot klimatförändringar.

Deltagare i epicentrena har intygat att det genomförs insatser för lokalt partnerskap, det har skapats ett fondflöde från statliga insatser och det pågår arbeten för att forma ett mer jämställt beslutsfattande som stödjer en hållbar tillväxt.

För Hungerprojektet innebär det här att vi går in i nästa steg där vårt arbete fasas ut från området. Det innebär att våra finansierade stimulanser avtar, med undantag för ett par oregelbundna besök av personal och fortsatt utvärdering av epicentrena de kommande tre till fem åren.

Det här är en enorm framgång för samhällena och all personal och investerare som samarbetat med dem genom processen!

 

Skriv en kommentar