Podcast om de globala målen

Podcasten Global Agenda handlar om FN:s hållbarhetsmål och vägen till 2030. Avsnitt två handlar om mål  två – "ingen hunger". Hungerprojektets VD Sara Wettergren är intervjuad som expert.
– Jag tror inte att man kan ha globala fattigdomsmål utan att ta med hungern, säger Sara Wettergren.

Hungern är det som dödar flest människor i världen idag. 800 miljoner människor går hungriga. När kroppen inte får tillräckligt med näring, är det svårt att vara motståndskraftig även mot enkla sjukdomar.

Men det finns hopp. I avsnittet får vi höra mer om hur Hungerprojektet jobbar, varför det är viktigt att främja kvinnor och hur man kan vara med och bidra till för att mål två ska nås till 2030.

Sara Wettergren berättar bland annat hur viktigt det är att inte hamna i ett tillstånd av hopplöshet:
– Det tycker jag att jag möter ibland, de som säger ”det är ingen idé att göra något för det spelar ingen roll”. Det gör det absolut!

 

 

Skriv en kommentar