Foto: Johannes Odé

Panelsamtal om jämställdhet i Agenda 2030

Ett globalt mål på lokal nivå

Hungerprojektet och UN Women nationell kommitté Sverige – lokalföreningen Malmö/Lund bjuder in till ett panelsamtal om hur vi lokalt kan arbeta för att uppnå jämställdhet. Med utgångspunkt i paneldeltagarnas olika perspektiv och erfarenheter diskuteras vikten av ledarskap i arbetet med att uppnå ett jämställt samhälle.

Med anledning av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25:e november kommer vi också diskutera hur vi arbetar för att uppnå ett samhälle fritt från våld mot kvinnor och flickor.

Efter paneldiskussionen öppnar vi upp för ett interaktivt samtal där publiken är välkommen att delta. Kvällen erbjuder många intressanta diskussioner och är ett tillfälle för dig att träffa andra som är engagerade i jämställdhetsfrågor.

Panelen består av bl.a.
Asger Ryhl – Nordic director för UN Women
Hannah Stanton – Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
Liinu Diaz Rämö – Flickaplattformen

Moderator för samtalet är:
Thomas Frostberg – redaktör för DN Global utveckling.

Datum: 22 november
Tid: kl. 17.30 – 19.00
Var: Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5 i Malmö

Vi bjuder på lättare förtäring och dryck.

Anmälan görs till: malmolund@unwomen.se


Varmt Välkommen!

Skriv en kommentar