Hungerprojektet, Bangladesh, PartnerstoryNishal Chowdhurry

Möt Nishal, familjeentreprenör i Bangladesh

I byn Gajaghanta Union i norra delen av Bangladesh bor Nishal Chowdhurry med sin man och deras två barn. Nishals liv har förändrats mycket på bara några år. Hon berättar om tiden före Hungerprojektet, då hennes liv liknade många andra kvinnors. Hon arbetade i hemmet, och maken reste långa sträckor och var sällan hemma. För att kunna försörja familjen tog han jobb där de fanns, även om det var långt bort. Makens enda inkomst räckte inte för att försörja en hel familj, och barnen fick gå hungriga. Kvinnor har, generellt sett, en låg socioekonomisk ställning i Bangladesh. I Nishals by är barnäktenskap vanligt och kvinnor misshandlas ofta i hemmen. Nishal beskriver sig själv som en frihetskämpe som alltid har stått upp för sina rättigheter. När hon 2012 hörde att Hungerprojektet skulle organisera en workshop om kvinnors ledarskap i närheten av byn bestämde hon sig för att delta.

Workshopen blev vändpunkten för Nishal och familjen. Hon bestämde sig för att starta en självhjälpsgrupp, och genom den kom hon i kontakt med kvinnor i liknande situation. De började träffas två gånger i månaden för att diskutera ämnen som barnäktenskap, hygien och hur de skulle få sina barn till skolan. Gruppen bestämde sig för att börja ta mikrolån. Varje person sparade tio taka i veckan (cirka en svensk krona). Efter en tids sparande hade man tillräckligt med kapital för att kunna ta och ge varandra mikrolån med låg ränta. Nishal lånade pengar för att köpa en höna. Hönans ägg räckte både till familjen och för försäljning på den lokala marknaden. Genom försäljningen fick Nishal för första gången i sitt liv en inkomst. Efter att ha sålt ägg ett tag hade hon råd med ytterligare en höna.

Två år efter Nishals första workshop med Hungerprojektet driver familjen småskalig äggproduktion.  Var sjätte vecka säljer de tusen hönor, och de har kunnat anställa flera personer i byn. Barnen går inte längre hungriga och har möjlighet att gå i skolan. Hon berättar att deras resa inspirerar andra att förändra sina liv. “Jag kan förändra, och jag kan förändra min omgivning”, säger Nishal. Och visst stämmer det! 24 personer i Nishals självhjälpsgrupp är idag självförsörjande. Våldet mot kvinnor i byn har minskat sedan workshopsen inleddes, och unga flickor gifts inte längre bort. Nishal tillägger att hennes man har varit väldigt stöttande i förändringsprocessen. När hon har dåliga dagar och tvivlar på sig själv så finns han där för henne. “Om alla kan vara med och tillföra något kan vi lysa upp hela världen!”

Läs mer om Hungerprojektets arbete i Bangladesh
Månadsinvestera i Hungerprojektet!

Skriv en kommentar