Louise berättelse

Utbildning och entreprenörskap. Vad som för fem år sedan var en liten mikrokreditgrupp, har nu vuxit till ett nätverk med över 70 kvinnor, där var och en kan ta ut egna lån.
– Vi är mycket mer självständig gentemot våra män nu, berättar Louise Lagni när Hungerprojektet träffar henne i Benin.

Louise är en av invånarna som omfattas av epicentret Zakpota. Hon har deltagit i Hungerprojektets workshops i ”Vision, Commitment and Action”. Där har hon fått formulera sina egna mål, tankar och skapa en handlingsplan.
– Efter det har jag känt jag mig tryggare med att uttrycka min åsikt. Folk lyssnar på mig och jag har blivit mer involverad i att fatta beslut i samhället, säger Louise.

Louise berättar att kvinnor i hennes by känner sig stärkta att göra större satsningar och skala upp sina företag.
– Jag har utökat min verksamhet från att bara sälja majs till att nu driva en liten butik med hygienprodukter och kläder, säger hon.

Två gånger i månaden träffas kvinnorna i Louise by Dotan för att diskutera hälsofrågor. Louise leder mötena och är en ledarfigur när det kommer till hälsa. Hon pratar om vikten av familjeplanering och om hur, genom att skaffa färre barn, kvinnor kan ägna mer tid åt aktiviteter som innefattar entreprenörskap och utbildning.

Louise vill fortsätta att jobba för att stärka sin familj och sitt samhälle. Hon tänker ställa upp i valet till det lokala byrådet och har planer på att bygga ut familjens hus.

Vill du vara med och stärka kvinnor som Louise?

Foto: Johannes Odé

Skriv en kommentar