Putte Sandrgren och Anders Östmar driver PRfekt kontor

Kontorsvaror som förbättrar världen

Anders Östmar och Putte Sandgren startade PRfekt kontor för 5 år sedan, med en stark drivkraft att förbättra villkoren för utsatta människor. 5% av deras omsättning går till välgörenhet och hittills har de kunnat bidra med totalt 400 000 kr till de organisationer de samarbetar med, däribland Hungerprojektet.

Putte Sandgren upplever att det lönar sig att ha en tydlig social profil i företaget. “Det är fortfarande så att vi måste söka upp kunderna och bedriva helt normal försäljning men de kunder som vi har etablerade är nog mer benägna att stanna kvar hos oss tack vare att vi har en tydligt uttalad filosofi där vi har valt att ta ett socialt ansvar. Även om vi än så länge är ett litet företag vill vi bli bra på att visa hur man kan bedriva en lönsam affärsverksamhet samtidigt som vi gör ett tydligt ställningstagande emot den orättvisa resursfördelningen vi ser runt om oss i världen.” säger Putte Sandgren

Att de valde Hungerprojektet som samarbetspartner var ingen slump. “De organisationer vi har valt att samarbeta med är sådana som vi tycker utför ett mycket viktigt arbete. I Hungerprojektets fall är både jag och Anders överens om att er ambition att människor själva ska kunna ta sig ur sin utsatthet och även framöver ha möjlighet till självförsörjning, med allt vad det innebär, är rätt väg att gå.”

Under hösten ska PRfekt kontor satsa på en mer miljöinriktad profil. De kommer att göra det lättare för kunderna att välja produkter där det globala avtrycket är mindre och har även börjat göra beräkningar för att klimatkompensera transporterna från centrallagret till kunderna.

Läs mer om PRfekt kontor

Skriv en kommentar