Louise berättelse

Utbildning och entreprenörskap. Vad som för fem år sedan var en liten mikrokreditgrupp, har nu vuxit till ett nätverk med över 70 kvinnor, där var och en kan ta ut egna lån. ”Vi är mycket mer självständig gentemot våra män nu” berättar Louise Lagni när Hungerprojektet träffar henne i Benin.

Nurias and Zebibas berättelse

Systrarna Nuria och Zebiba bor byn Mkecho, nära epicentret Mesqan i Etiopien. De har deltagit i Hungerprojektets utbildningar för hur man odlar och utnyttjar mirakelträdet moringa. Trädets blad innehåller viktiga vitaminer och mineraler och kan bidra till att förhindra undernäring för barn och nyblivna mammor. ”Jag kommer definitivt att laga mat med moringa till min lilla pojke” säger Zebiba.

En outtröttlig volontär

Sarah Ama Oduro är 56 år gammal och bor i Ghana. Sedan 2002 har hon varit engagerad i Hungerprojektets aktiviteter vid epicentret Asenema – först som deltagare i Women’s Empowerment Program för att nu själv arbeta volontärt som utbildare.
– Det finns fortfarande människor som inte tycker att vi kvinnor ska ha samma möjligheter som män, och så länge dom finns så kommer jag fortsätta kämpa, säger Sarah.

Bättre vattentillgång gör skillnad för kvinnor i Malawi

Att hämta vatten är något som kvinnan i familjen ofta gör och som innebär timlånga promenader till och från brunnen varje dag, tid som skulle kunna läggas på till exempel utbildning. I Malawi har Hungerprojektet arbetat för att kvinnor ska slippa gå och hämta vatten långt bort från sina hem, för att på så sätt få tid till sina ekonomiska och personliga sysselsättningar.