Kalendarium

Detta är på gång hos Hungerprojektet. För mer information, klicka på länkarna eller maila info@hungerprojektet.se

2017

Januari

25 – Glad Fri Stark, frukostföreläsning tillsammans med Hälsa mera på WTC Göteborg. Läs mer i inbjudan