Hylla den kraft som finns hos ungdomar!

Under den tolfte augusti uppmärksammades betydelsen av ungas arbete för att utrota fattigdom och för att uppnå en hållbar utveckling, då International Youth Day firades världen över

Ungdomar bidrar med nya idéer om hur globala utmaningar ska kunna lösas. Utmaningar så som att bekämpa klimatförändringar, skydda miljön, skapa anständiga arbetstillfällen och att bygga inkluderande samt rättvisa samhällen.

Idag utgör ungdomar en fjärdedel av jordens befolkning. Trots det så saknas det i många delar av världen möjligheter för unga att få en grundläggande utbildning, anställning och service kopplat reproduktiva hälsoproblem. Hungerprojektet är medvetet om värdet av ungdomar och deras roll i att stoppa hunger och fattigdom. Därför är träning i ledarskap för unga och utbildning centralt i ett flertal av våra program.

I Bangladesh sammanförs till exempel kreativiteten hos unga i vårt projekt ”Youth Ending Hunger Leaders”, där deltagare från hela landet kan mötas i centren för att planera aktiviteter som främjar deras samhällen, med tyngdpunkt på utbildning. I Benin genomförs en strategi för att mobilisera tusentals ungdomar i samhällsutvecklande projekt. Och i USA samarbetar vi med FeelGood, en aktivistgrupp som verkar på universitet. Genom det arbetet kan unga sociala entreprenörer och ledare samla in bidrag och ett allmänt stöd till arbetet för att stoppa hunger och fattigdom till 2030.

I år så verkade vi också genom event och påverkansarbeten för att höja ungas röst. Den elfte augusti var Hungerprojektet med och anordnade ett interaktivt event under “Youth Leadership to Achieve SDG2: Key Resource for #ZeroHunger”, som en del av FNs Youth Assembly 2016. Vi fick även, under ett event som UN Women var värd för, upplysa om betydelsen av att unga kvinnor får styra kooperativ och vikten i att engagera unga inom det lokala arbetet för Hållbarhetsmålen.

Dagens ungdomar kommer forma våra kommande års politiska, ekonomiska och sociala utveckling och deras deltagande är nödvändigt. Låt deras röster bli hörda!

Skriv en kommentar