Hungerprojektet och Naturskyddsföreningen ska skapa giftfria jordbruk i Uganda

Den 21 februari tilldelades Hungerprojektet 17 miljoner av Postkodlotteriets årliga utdelning. Totalt fick 55 organisationer ta del av en summa på över 1,1 miljarder kronor. Hungerprojektet kommer bland annat att använda pengarna till ett projekt tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uganda.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt projekt tillsammans med Naturskyddsföreningen får finansiering. Genom projektet kommer vi att kunna  främja hållbar användning av naturresurser och på så sätt säkerställa en ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det är viktiga faktorer för att människor permanent ska kunna ta sig ur fattigdom och förbättra sina livsvillkor, säger Malin Flemström, programansvarig internationella program på Hungerprojektet.

Detta är det första projektet inom Hungerprojektets verksamheter som har fokus på ökad biologisk mångfald och nu hoppas man tillsammans med Naturskyddsföreningen och deras lokala samarbetsorganisation PELUM (Participatory Ecological Land Use Management) arbeta fram en metod som sedan kan skalas upp.

– Ekologiska lantbruk med billigare produktion är bättre för miljön, jordbrukare och konsumenter. Det bidrar till att människor kan få en bättre livssituation och minskar farliga kemikalier i marken. Vi tror att vårt projekt kan leda till verklig förändring för småbrukare och miljöarbetet i Uganda under lång tid, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

 

Postkodlotteriet är världens tredje största givare till ideell verksamhet. Sedan Hungerprojektet bev förmånstagare år 2012 har organisationen tagit emot 53 miljoner kronor.

Skriv en kommentar