Hungerprojektet i Almedalen

Hungerprojektet är på plats på Gotland under Almedalsveckan för att delta i två seminarier.

Den 3 juli arrangerar vi en paneldiskussion om civilsamhällets ansvar och bidrag till Agenda 2030 under rubriken AGENDA 2030 I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD – riktar vi in oss på rätt mål? Seminariet gör vi tillsammans med våra vänner Hand in Hand och Forum Syd. Hungerprojektet representeras i panelen av vår styrelseledamot Annika Sohlström. Läs mer om evenemanget och berätta för oss att du kommer här.

Det andra seminariet arrangeras dagen efter, den 4 juli, och har rubriken KVINNORS DELTAGANDE – avgörande för att nå hållbarhetsmålen. Deltar gör bland annat Hungerprojektets vd Silvia Ernhagen, Allbrights vd Tove Dahlgren och Liberalernas Maria Weimer. Läs mer om evenemanget och berätta att du kommer här.

Båda seminarierna hålls på mötesplatsen Sverige i världen som arrangeras av Sida. På Sverige i världen står frågor om hållbar utveckling, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utrikespolitik i centrum. Här samlas engagerade aktörer från civilsamhället, offentlig sektor, akademin och näringsliv för att diskutera och hitta lösningar på globala utvecklingsfrågor. Läs mer om Sverige i världen här.

Skriv en kommentar