Flickor som förändrar världen

Det finns 1,1 miljarder flickor i världen. Flickor som är starka, kunniga och kreativa. Och fyllda till brädden av drömmar.

Varje år gifts 15 miljoner av dessa flickor bort innan de är 18 år gamla. De blir berövade sin barndom och sin framtid på samma gång. Ofta tas de ur skolan och bär barn innan de själva hunnit bli vuxna.

Men vägen framåt är inte att se flickor som en grupp som behöver räddas. Flickor behöver istället få vara med och fatta beslut som påverkar dem. När vi stärker flickor att själva ta ställning står vi upp för dem på riktigt.

I Indien har Hungerprojektet sedan 2015 arbetat med olika stödprogram där flickor får mötas för att diskutera frågor som rör flickor. Det kan handla om allt från mens, puberteten och framtidsdrömmar till skolgång, könsdiskriminering och barnäktenskap. I somras genomförde Hungerprojektet i Indien tillsammans med Flickaplattformen en speciell resa, för att flickor från delstaten Bihar skulle få genomföra ett utbyte med flickor från delstaten Rajasthan.

 

I Uganda jobbar Hungerprojektet med epicenterstrategin, där vi bland annat jobbar för att förbättra flickors och unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Tillsammans med två andra organisationer driver Hungerprojektet också "Her Choice" – en rörelse som kämpar för att förhindra barnäktenskap i elva länder. Ett av dem är Uganda. Det långsiktiga målet är att skapa samhällen fria från barnäktenskap, där flickor själva får bestämma när, och med vem, de ska gifta sig.

I Bangladesh var Hungerprojektet med och instiftade National Girl Child Day. Sedan år 2000 är den 30 september en dag som uppmärksammar den djupt rotade diskrimineringen av flickor i landet. I Dhaka samlas organisationer för att demonstrera för flickors rättigheter, något som ger bra mediauppmärksamhet och därmed sätter press på beslutsfattare att prioritera agendan för flickors rättigheter.

Hjälp oss fortsätta med vårt arbete att stärka flickor och kvinnor världen över!

Swisha 901 99 77 eller bli månadsgivare.

Skriv en kommentar