Fall event 2016

Varje år anordnar Hungerprojektets globala kontor (”The Hunger Project”) en höstgala, ”Fall Event”. I år samlades ca 400 personer från olika delar av världen i New York för att fira att flera av Hungerprojektets epicenter har blivit självförsörjande. Hungerprojektet hyllade samhällena som tar ledningen för att styra sin egen utveckling och investerarna som bidrar med sina resurser för att möjliggöra den här otroliga sociala transformationen.

En av talarna var H.Exc. Luísa Diogo, Mozambiques premiärminister mellan 2004-2010, och den första kvinnan som haft det ämbetet.  Sedan oktober 2016 är Diogo också en del Hungerprojektets globala styrelse, vilket gör henne till styrelsens nyaste tillskott. Hon talade om hur Afrikas statsöverhuvud har åtagit sig att stärka kvinnor och flickor, vilket också inkluderar att säkerställa jämställdhet i ledarpositioner, samt att skapa möjligheter för decentralisering.

Hungerprojektets globala VD Åsa Skogström Feldt talade om vikten av att Hungerprojektets epicenter blivit självförsörjande för första gången och att de kunnat visa för världen vad dem är kapabla till.

”Vi firar inte självförsörjning som enbart en enskild bedrift” 

”Det här är början på en helt ny era. En era som, om det ska ha en verklig global effekt, kräver att hela Hungerprojektet agerar.”, sa Skogström Feldt

Skriv en kommentar