Enemore epicenter firar självförsörjning

Epicentret Enemore i Etiopien har i maj 2017 uppnått målen för att räknas som självförsörjande. Detta firades bland annat med tal från Hungerprojektets landschef i Etiopien, Neguest Mekonnen, utdelning av certifikat, musik- och poesiuppträdanden samt en lunch som epicentrets invånare bjöd på.

Ett av de viktigaste områdena för Enemore har varit att utveckla det lokala ledarskapet. Enemore når totalt ut till 21 byar, och över 7 000 människor, i Gurage-zonen i Etiopien. Förra året deltog 317 personer i Hungerprojektets workshops för matsäkerhet, genom vilka de lär sig hållbara metoder för att förbättra avkastningen. 256 kvinnor och 257 män deltog också i workshops för Vision, Commitment and Action, som bygger ledarskapsförmåga och ger personer möjlighet att själva vidta åtgärder för att förbättra deras matsäkerhet, hälsa, jämställdhet och utbildning.

Att Enemore nu är självförsörjande är extra roliga nyheter för oss i Sverige. Sedan 2011 har vi nämligen finansierat epicentrets utveckling genom Radiohjälpen, Forum Syd och egeninsamlade medel.

Skriv en kommentar