Hungerprojektet, Det goda nätverket, Lauritz.com, Onlineauktion, auktion, välgörenhet

En lyckad auktion

Mellan den 16 och den 23 mars pågick onlineauktionen Den Goda Auktionen på Lauritz.com. Under en vecka budades unika upplevelser och föremål bort till förmån för Hungerprojektet.

Auktionen arrangerades för andra året i rad av organisationens nätverk Det Goda Nätverket, som verkar för att öka jämställdheten på global nivå. Samtliga intäkter går till Hungerprojektets arbete för att stärka fattiga kvinnor på landsbygden i Afrika, Asien och Latinamerika.

”Auktionen gav 128 550 kronor, ett fantastiskt resultat!” säger Sara Wettergren, vd för Hungerprojektet. ”Vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetsparnters Det Goda Nätverket och Lauritz.com för en väl genomförd auktion”.

Tack också alla ni som har varit med och budat, samt till er som bidragit med föremål och upplevelser! Tillsammans avskaffar vi hunger och fattigdom.

Läs mer om Hungerprojektets arbete för att stärka kvinnors ledarskap

Skriv en kommentar