Detta innebär nya datalagen

Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 i kraft. Du kanske känner igen den under namnet GDPR. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Den nya lagen innebär att dina rättigheter stärks och det ställs strängare krav på att företag och organisationer ska informera om hur de hanterar personuppgifter. Med den nya förordningen får dina personuppgifter ett ännu starkare skydd – och det gillar vi på Hungerprojektet! Vi vill att du ska känna dig trygg med att din data hanteras på rätt sätt.

Din personliga integritet är viktig för oss

Hungerprojektet arbetar för att utrota hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor som skapar långsiktig och hållbar förändring för sina samhällen. Det ger bestående resultat. Bara förra året nåddes 16 miljoner människor av vår verksamhet. Detta möjliggörs genom gåvor från privatpersoner, företag och institutioner.

Nu har vi inrättat en ny integritetspolicy. Här är vi transparenta med hur din data behandlas och hur vi arbetar vi att skydda din personliga integritet. Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress info@hungerprojektet.se eller via telefon på 08-735 23 30.

Vill du veta mer om vad GDPR innebär?

Skriv en kommentar