Blir världen bättre?

Blir världen bättre?

Blir världen bättre eller sämre? En komplex fråga utan enkla svar. FAO, FN:s livsmedelsorgan rapporterar att antalet hungriga människor i världen har minskat med 132 miljoner människor de senaste 20 åren, från 18.6 % till 12.6 % av världens befolkning. 1990 låg undernäring etta på listan över de vanligaste dödsorsakerna globalt. 2010 låg undernäring på 8:e plats på samma lista. Totalt sett visar statistiken att det går framåt, hunger och fattigdom minskar globalt.

FAO rapporterar dock att hungern minskar mer i vissa delar av världen än andra. Afrika söder om Sahara har gjort små framsteg, här lever fortfarande 1 av 4 personer i kronisk hunger och kan inte äta sig mätta för dagen. Norra Afrika och Södra Asien har gjort något större framsteg. Framförallt har antalet hungriga människor minskat i Latinamerika, Sydöstra Asien och Östra Asien. Det finns också skillnader inom regionerna, exempelvis har hungern i Ghana minskat mer än i övriga Afrika Söder om Sahara.

Det finns hopp och stora möjligheter framöver att minska hungern, inte minst med tanke på Post 2015-agendan där ett av de nya målen är att helt avskaffa hunger och fattigdom senast 2030. Det har blivit tydligt att bland de mest effektiva investeringarna man kan göra för att avskaffa  hunger är att satsa på småskaliga jordbrukare, framförallt kvinnor. Dessutom har världssamfundet insett att hållbar och effektiv utveckling måste ägas av människor och regeringar i länder som påverkas av hunger och fattigdom. Detta är en utveckling helt i linje med Hungerprojektets värderingar och strategier. Att fattigdomsbekämpning måste börja hos människorna själva och anpassas till lokala förhållanden är något vi har förespråkat länge. Det känns med andra ord hoppfullt inför framtiden!

 (Källa: State of Food Insecurity in the World 2013, UN-FAO)

4 Kommentarer på “Blir världen bättre?

 1. Caroline Erica Åström 5 november, 2013 kl 09:46 - Svara

  Det är hemskt att vissa människor fullkomligt badar i pengar medan andra svälter ihjäl. Är det år 2013, eller är det år 1013?!

  Det här ger i alla fall lite hopp! Men som jag länge har poängterat – hur går det för vår kära planet när U-länderna vill ha allt som vi har (TV, mobil, dator, bilar, massa kläder och prylar)? Vilka är vi att förneka dem detta, det som vi har haft länge nu?

  Ta Indien som ett exempel, alla vill de ha allt som vi i västvärlden har. Och de har en kolossal befolkningsmängd! Jag möttes nyligen av en kommentar här i Indien som får tala för sig själv, ”in India cell phones are like water”.

  • Hungerprojektet 5 november, 2013 kl 15:13 - Svara

   Tack för din kommentar Caroline, vad härligt att vi lyckats förmedla lite hopp! Helt klart står vi inför stora utmaningar när det gäller klimatfrågan. Samhället, och inte minst västvärlden, behöver hitta nya hållbara lösningar för att få det hela att gå ihop. /Ylva

   • Caroline Erica Åström 24 november, 2013 kl 07:08 - Svara

    Det bästa alternativet som jag har stött på är The Venus Project.

    http://www.thevenusproject.com

    Är ni på Hungerprojektet bekanta med dessa idéer? Kanske att ni kunde samarbeta med dem?

    • Hungerprojektet 26 november, 2013 kl 11:30 - Svara

     Tack för tipset Caroline, vi får titta närmare på det. De flesta av våra samarbeten styrs lokalt. /Ylva

Skriv en kommentar