Bättre vattentillgång gör skillnad för kvinnor i Malawi

På Hungerprojektet vet vi att kvinnor är viktiga förändringsagenter i avskaffandet av hunger och fattigdom. Kvinnor har nästan alltid ansvar för att tillgodose familjens grundläggande behov men nekas ofta resurser, information och handlingsfrihet för att kunna uppfylla ansvaret. Att hämta vatten är något som kvinnan i familjen ofta gör och som innebär timlånga promenader till och från brunnen varje dag, tid som skulle kunna läggas på till exempel utbildning. I Malawi har Hungerprojektet arbetat för att kvinnor ska slippa gå och hämta vatten långt bort från sina hem, för att på så sätt få tid till sina ekonomiska och personliga sysselsättningar. Det är något som förbättrar livskvalitén för hela familjer och samhällen. Alla epicenter i Malawi har tillgång till rent vatten. Det finns totalt 126 byar med fungerande borrhål bland våra epicenter och det är i genomsnitt 20 fungerande brunnar per epicenterområde. 35 av dessa vattenkällor är antingen nya eller förbättrade tack vare av Hungerprojektet.

Vill du läsa nyheten på engelska? click here to read in english

Skriv en kommentar